Zakonodavni okvir

Nasilje u obitelji predstavlja izazov u zaštiti ljudskih prava (pravo na život, sigurnost, dostojanstvo, tjelesni i emocionalni integritet) te ostavlja duboke zdravstvene, socijalne i druge posljedice na žrtvu nasilja kao i na funkcioniranje cijele obitelji, zajednice i društva. Niz zakona i strateških dokumenata u Republici Hrvatskoj uređuju područje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Nasilje u Republici Hrvatskoj kao i u drugim europskim državama, sveprisutan je problem koji je postao dijelom svakodnevice, na svim razinama društva, neovisno o tipu obitelji i bez obzira na stupanj obrazovanja, dob ili spol. Temeljem djelokruga rada, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poduzima niz aktivnosti koje, među ostalima uključuju unaprjeđenje međuresorne suradnje, pružanje pomoći i osnaživanje žrtava nasilja, pružanje potpore organizacijama civilnog društva koje štite žrtve nasilja, senzibilizaciju javnosti o štetnosti nasilničkog ponašanja.

 

Zakonodavni okvir

 

• Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji – NN 70/2017; NN 126/2019
• Kazneni zakon – NN 125/2011; NN 126/2019
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2017. – 2022.
Priručnik sa smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji

 

Centar za socijalnu skrb

 

Stručni radnici centra za socijalnu skrb prilikom postupanja o sumnji na nasilje u obitelji dužni su:
· upoznati žrtvu s mogućnosti smještaja zajedno sa maloljetnom djecom u sklonište ili dom za
žrtve obiteljskog nasilja, u suradnji s odgovarajućim nevladinim organizacijama,
· izraditi individualizirani plan sigurnosti,

· posredovati i pomoći kod ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje kod
Hrvatske odvjetničke komore,

· pomoći i posredovati kod ostvarivanja prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu,

· uputiti u odgovarajuće savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji
U Republici Hrvatskoj postoje 82 centra za socijalnu skrb i 56 podružnica

 

Adresari centara za socijalnu skrb