Predstavljena nacionalna medijska kampanja #empatijasada

Predstavljena je nacionalna kampanja “Zaustavimo nasilje nad ženama i u obitelji” pokrenuta s ciljem educiranja o važnosti prijave nasilja. Pod sloganom “#empatijasada – Za društvo bez nasilja” želi senzibilizirati javnost o neprihvatljivosti nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te promovirati besplatnu telefonsku liniju kao dio sustava prevencije od nasilja i zaštite žrtve.